To jeden z popularniejszych produktów indywidualnych na naszym rynku ubezpieczeniowym. Duża część młodych rodzin nie posiada w gotówce wystarczająco dużo pieniędzy, by kupić mieszkanie. W związku z tym decydują się wziąć kredyt hipoteczny na długie lata.

A wszystko to po to, by mieć własne mieszkanie. Ubezpieczenie na życie pod kredyt hipoteczny to atrakcyjna ochrona ubezpieczeniowa i gwarancja bezpieczeństwa finansowego rodziny. Ubezpieczenie jest doskonałym zabezpieczeniem długoterminowych zobowiązań finansowych dla osób biorących kredyt lub leasing. Ubezpieczenia tego typu mogą w określonych w umowie sytuacjach przejąć spłatę zobowiązań finansowych takich jak:

  • należności kredytowe;
  • odsetki należności kredytowych;
  • raty leasingowe.

Polisa na życie jest dla kredytobiorcy formą zabezpieczenia. Jest to również gwarancja dla banku udzielającego kredytu hipotecznego lub konsumpcyjnego. Dlatego też coraz częściej w przypadku kredytów z długim okresem spłaty banki wymagają zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie. Inny charakter ma ubezpieczenie, dla osób które potrzebują czasowego zabezpieczenia średnio- i długoterminowych zobowiązań finansowych takich jak: spłata kredytów bankowych czy wierzytelności z tytułu umów leasingowych krótkoterminowych. W zależności od tego jakie posiadamy zobowiązania, różne będą produkty ubezpieczeniowe dla nas najlepsze. Zakres ochrony w tego typu ubezpieczeniach powinien obejmować:

  • zgon Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ? w takiej sytuacji następuje spłata pozostałej części kredytu (czasem również z odsetkami). Przy czym do wypłaty świadczenia niezbędny jest pisemny wniosek banku;
  • wystąpienie u ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy – w tego typu wypadkach spłata pozostałej części kredytu przez ubezpieczyciela następuje w sytuacji, gdy kredytobiorca dozna trwałego uszkodzenia ciała np. wskutek nieszczęśliwego wypadku, co uniemożliwia mu wykonywanie pracy.
  • chwilowa utrata pracy – W tym ubezpieczeniu splata kredytu, najczęściej kilku kolejnych rat następuje w konsekwencji sytuacji utraty pracy bez winy kredytobiorcy, a ochrona zwykle dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, choć zdarzają się również ubezpieczenia, które chronią osoby prowadzące działalność gospodarczą. ;

Suma takiego ubezpieczenia jest zmienna w trakcie trwania umowy i zmienia się wraz ze spłatą zobowiązania finansowego z tytułu kredytu zaciągniętego w banku lub wierzytelności z umowy leasingowej. Składka może być opłacana: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie. Ubezpieczenie takie to zabezpieczenie bytu rodziny na wypadek śmierci głowy domu. Warto zabezpieczyć spłatę zadłużenia w sytuacji, gdy samodzielnie nie będziemy mogli zarobić na jego spłatę. Ciężki wypadek i trwała utrata zdrowia to wystarczający cios. Do tego rosnące zadłużenie z tytułu utraty dochodów może okazać się gwoździem do trumny. Dlatego też taka polisa, przy długookresowym kredycie to po prostu konieczność.