Często nie możemy sobie pozwolić na zakup domu czy mieszkania z własnej kieszeni, dlatego idziemy do banku po kredyt hipoteczny. Lecz przed otrzymaniem wymarzonego kredytu często musimy dopełnić wielu formalności związanych z gwarancją spłaty, między innymi musimy dostarczyć polisę ubezpieczeniową na życie, która będzie chronić nas ale i naszą rodzinę przed różnymi nieszczęśliwymi wydarzeniami. I to ubezpieczyciel wtedy będzie musiał spłacać nasze długi.

Jak ma wyglądać taka polisa?
Przede wszystkim najważniejsze jest to by było to ubezpieczenie na życie pod kredyt hipoteczny, oraz zalecamy od razu dokonać cesji praw wynikających z umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym tzn prawa do wypłaty odszkodowania. Natomiast na siebie spisujemy prawo do opłacania składek czyli będziemy Cedentem.

Jaką polisa mam wybrać?
Odpowiednią opcją w wypadku kredytu jest Ubezpieczenie Terminowe, ponieważ jak nazwa wskazuje obowiązuje ono tylko w określonym terminie, a możemy go sobie swobodnie określić jako nasz czas spłaty kredytu. Jest to również opcja o wiele tańsza niż polisa bezterminowa.

Wybierz sam ubezpieczyciela!
W ubezpieczeniu pod kredyt jest bardzo ważna kwestia, wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, nie musimy zawierać umowy tego typu poprzez bank, ponieważ te polisy nie są indywidualne a banki dorzucają nas do polisy grupowej co daje nam bardzo małe prawa. I w praktyce jeżeli coś się nam stanie to bank i tak będzie nas ścigał i nakazywał spłatę kredytu.

Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się zawsze z OWU, ponieważ nie raz może się okazać że wykluczenia są tak ułożone że nie ubezpieczamy prawie niczego. Dlatego Czytajmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia.