Najczęściej wykupywana polisa na życie to polisa typowo ochronna o charakterze terminowym. Dla osób posiadających znaczne dochody i oraz tych, które nie obawiają się ryzyka, ciekawym rozwiązaniem może być jednak ubezpieczenie inwestycyjne.

Polisa inwestycyjna łączy w sobie charakter ochronny z funkcją pomnażania pieniędzy. Jest to więc typ polisy na życie i dożycie, w przypadku której po osiągnięciu określonego wieku otrzymamy zgromadzony kapitał np. na naszą emeryturę. Na ochronę przeznaczana jest tylko część składki, której wysokość określa ubezpieczony, a pozostała część składki inwestowana jest w tzw. fundusze kapitałowe. To od ubezpieczonego zależy czy wybierze fundusz bezpieczny, zrównoważony lub agresywny. W przypadku ostatniego z wymienionych ryzyko inwestycyjne jest największe. Polisa ta ma jednak tę zaletę w porównaniu z samodzielnym inwestowaniem – ubezpieczony może liczyć na wsparcie profesjonalistów pracujących dla funduszu inwestycyjnego, którzy inwestując w różne fundusze, rozkładają ryzyko inwestycyjne.

Zalety i wady polisy inwestycyjnej

Inwestując w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym jesteśmy zwolnieni z tzw. podatku Belki – podatek od dochodów jest ściągany tylko w przypadku samodzielnego wykupu ubezpieczenia. W przypadku śmierci ubezpieczonego rodzina jest zwolniona od opłat spadkowych i darowizn, a wypłata świadczenia następuje w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Ograniczona jest również egzekucja sądowa i komornicza, gdyż zgodnie z polskim prawem komornik może zająć tylko 25% wartości polisy. Polisa zmusza ubezpieczonego do regularnego oszczędzania, co w przypadku osób, które mają trudność z samodzielnym oszczędzaniem, jest sporą zaletą.

Domeną polisy inwestycyjnej są większe opłaty, szczególnie w pierwszym okresie ze względu na koszty wstępne. Inne koszty to opłata administracyjna, koszty zarządzania, opłata za ryzyko (uzależniona od wieku i stanu zdrowia ubezpieczonego), opłaty operacyjne i opłata likwidacyjna, która w pierwszych latach trwania polisy noże wynosić nawet 100% sumy ubezpieczenia. Wiele zależy również od samej polisy – różnią się one wieloma szczegółami i mimo że towarzystwa ubezpieczeniowe kuszą nas wielkimi zyskami, może się okazać, że polisa nie będzie tak elastyczna, jak tego oczekiwaliśmy, a zyski okażą się znikome.

Polisa inwestycyjna jest więc przeznaczona dla osób, które mają przynajmnije ogólne pojęcie o inwestowaniu i na tyle duże dochody, że mogą sobie pozwolić na ryzyko utraty środków i regularne płacenie składek.