Główną funkcją ubezpieczeń terminowych jest zabezpieczenie finansowe rodziny i osób bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Oprócz tego , jeśli rozszerzymy podstawowy zakres polisy na życie, może chronić również przed skutkami sytuacji, gdy ubezpieczony nie będzie zdolny do pracy, poważnie zachoruje, bądź stanie się inwalidą. Ubezpieczenie na życie stanowi również, bardzo często wymagane przez banki, zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego.
Ubezpieczenie na życie umożliwia również zebranie kapitału dla dziecka, który będzie przeznaczony na studia bądź lepszy start w życie potomka (posagowe ubezpieczenie na życie). Im wcześniej założy się taką polisę, tym więcej pieniędzy na końcu otrzyma uprawniony do świadczenia.

Jeśli zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia przez sieć warto przed podjęciem ostatecznej decyzji skorzystać z porównywarek, które umożliwiają wybranie odpowiedniego dla nas ubezpieczenia życia oraz kalkulatorów. Dziki temu narzędziu szybko uzyskamy informacje o wysokości składek czy też sum ubezpieczenia.

Zakup polisy na życie jest bardzo ważną decyzją.

Nie podejmujmy jej pochopnie. Ubezpieczenia na życie zawierane na wiele lat zapewnia nie tylko ochronę – ubezpieczając najbliższych przez różnymi, nieszczęśliwymi zdarzeniami, ale może być też ważnym elementem finansowego zabezpieczenia przyszłości. Warto również wybrać firmę renomowaną i o ugruntowanej pozycji na rynku. Konkurencja jest ogromna i towarzystwa prześcigają się w zdobyciu nowego klienta, kusząc go, pozornie atrakcyjna ofertą. Nie dajmy się zwieść pozorom. Wybierając konkretne ubezpieczenia życiowe zapoznajmy się dokładnie z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Warto też przestudiować zapisy dotyczące wyłączenia. Jest to dokument mówiący o tym kiedy i w jakiej sytuacji ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania.