Nikt nie planuje choroby, zwłaszcza tak poważnej jak np. nowotwór, ale możemy zaplanować skuteczną ochronę na wypadek, gdyby tego typu zagrożenie dotknęło nas lub naszej rodziny. Służy temu dodatkowa polisa na raka (na wypadek poważnego zachorowania).

Typowa ochronna polisa na życie zabezpiecza nas, a właściwie naszą rodzinę, na wypadek naszej śmierci. Jednak dzięki umowom dodatkowym możemy znacznie rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej i objąć nią przypadki poważnego zachorowania. Ubezpieczyciele oferują polisy dodatkowe obejmujące różny zakres chorób. Wszystko zależy od oferty ubezpieczyciela i wybranego przez nas pakietu.

Nowotwory a polisa na raka

PZU w polisie „Pomoc od serca” oferuje np. ubezpieczenie na wypadek zachorowania na 10 chorób w pakiecie standard, a 25 w pakiecie premium. Ten sam ubezpieczyciel w ubezpieczeniu grupowym oferuje polisę dodatkową zabezpieczającą na wypadek zachorowania na aż 36 jednostek chorobowych.

 

Aviva w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na wypadek ciężkiego zachorowania wymienia zaś 40 jednostek chorobowych, od najbardziej powszechnych, typu zawał czy udar, po bardziej specyficzne, typu zapalenie wątroby czy Alzheimer. Każdy ubezpieczyciel inaczej definiuje zarówno ciężkie zachorowanie, jak i poszczególne jednostki chorobowe, dlatego przed dokonaniem wyboru powinniśmy dokładnie przeanalizować zakres polisy i wybrać produkt, który zapewni nam najlepszą ochronę.

Choroby wyłączone w polisie na raka

Żaden ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną na wypadek zachorowania na wszystkie nowotwory, ochroną ubezpieczeniową nie są objęte np. niezłośliwe wrodzone guzy mózgu, większość nowotworów niezłośliwych, torbieli, ziarniaków czy nowotworów skóry poza czerniakiem. Na rynku ubezpieczeniowym jest jednak wiele ofert ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka mających szeroki zakres i obejmujących przede wszystkim nowotwory złośliwe występujące w postaci guza. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są jednak guzy powstałe w wyniku zakażenia wirusem HIV i niektóre postaci białaczki.

Diagnoza nowotworu powinna być potwierdzona wynikiem badania histopatologicznego, gdyż jest to podstawą do wypłaty odszkodowania. Kupując polisę, powinniśmy wybrać na tyle dużą sumę ubezpieczenia, by umożliwiła realną pomoc w przypadku choroby. Mimo tego, że leczenie w Polsce teoretycznie jest darmowe, leczenie nowotworu łączy się z poważnymi kosztami, jeśli chcemy zastosować nowoczesną chemio- i radioterapię oraz najnowszej generacji leki, których miesięczny koszt wynosi czasem kilkadziesiąt tysięcy.

Dobra polisa na raka może w wielu wypadkach uratować życie, gdyż chory nie musi czekać w wielomiesięcznych kolejkach i może toczyć bój z chorobą za pomocą najnowszych osiągnięć onkologii.

 

Polisa na raka – co zyskam?

Dzięki ubezpieczeniu od raka będziesz miał możliwość otrzymania nawet 500 000 złotych gdy zostanie zdiagnozowany u ciebie nowotwór. Dzięki temu już na początkowym etapie walki, ubezpieczyciel umożliwi Ci dostęp do najlepszych terapii. Taka polisa na raka będzie Cię kosztować tylko 30 groszy dziennie, co daje w skali miesiąca kwotę jedynie 9 zł!

Dodatkowo ubezpieczyciel zabezpieczy Cię przez 12 miesięcy, od czasu zdiagnozowania. Dla pewności, zostaniesz wysłany na drugą opinie medyczną u eksperta światowej klasy, który jednocześnie zarządzi dla Ciebie najlepszą metodę leczenia nowotworu. Musimy dodać bardzo ważną informacje, odnośnie karencji w ubezpieczeniu nowotworu. Wynosi ona czasami nawet rok, dlatego jeżeli w Twojej rodzinie występują takie choroby, to warto już dziś się ubezpieczyć. Ponieważ jeżeli ktoś już zachoruje to nie będzie miał możliwość objęcia się ubezpieczeniem.