Czym jest ubezpieczenie grupowe? Ubezpieczenie grupowe to polisa, która obejmuje więcej niż jedną osobę. Często jest ono oferowane przez firmy dla swoich pracowników, w ramach szerokiego wachlarza benefitów. Dzięki temu, że umowa obejmuje wiele osób, jej składka jest o wiele niższa i znacznie korzystniejsza, niż w przypadku podpisywania indywidualnej umowy. Im więcej pracowników zostanie objętych umową ubezpieczenia, tym na korzystniejsze warunki można liczyć.

 

Plusy posiadania polisy grupowej

Przede wszystkim, możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego stopniowo staje się coraz bardziej podstawowym elementem benefitów pracowniczych. Dla pracowników jest ono korzystne szczególnie z powodu niższej składki, niż w przypadku indywidualnego ubezpieczenia. Dodatkowo, zachętę do uczestniczenia w ubezpieczeniu stanowi fakt, iż firmy często umożliwiają pracownikom objęcie ubezpieczeniem również członków najbliższej rodziny – partnera, współmałżonka, rodziców, bądź dzieci. 

Ubezpieczenia grupowe cieszą się popularnością również dzięki wygodnemu systemowi płatności. Należną składkę ubezpieczeniową pracodawca odciąga od wypłaty pracownika. Dzięki temu, pracownik nie musi pamiętać o regularnym dokonywaniu płatności. Za dodatkowy atut można również uznać relatywnie krótki czas trwania umowy. Przeciętnie są one zawierane na okres roku. Pracownik oczywiście może przedłużyć umowę po upłynięciu okresu jej trwania. Jednakże, jeśli nie jest zadowolony z warunków na jakich została ona zawarta, nie musi czekać wielu lat na jej wygaśnięcie.  Rada dla zainteresowanych podpisaniem umowy na ubezpieczenie grupowe! Dzięki nim łatwo jest porównać oferty pod względem cenowym, zakresowym. 

Jaką ochronę zapewnia polisa?

Posiadanie polisy zapewni wypłacenie świadczenia w przypadku śmierci osoby objętej polisą. Jednakże, ubezpieczenie nie obejmuje jedynie przypadku śmierci. Świadczenie może zostać wypłacone również w przypadku m.in. trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypadku komunikacyjnego, pobytu w szpitalu, a nawet narodzin dziecka. Co ważne, zakres ubezpieczenia można elastycznie dopasowywać do charakteru pracy wykonywanej przez ubezpieczonego, a także z uwzględnieniem ryzyk, na które jest szczególnie narażony zarówno w pracy, jak i poza nią. Tak samo jest w przypadku rozszerzenia ubezpieczenia na członków rodziny pracownika. Dodatkowe osoby mogą być objęte takim samym ubezpieczeniem jak pracownik oraz płacić tej samej wysokości składki lub też, dla każdego z nich, można stworzyć indywidualną ofertę ubezpieczeniową. 

Oferowanie tego typu benefitów wpływa zdecydowanie pozytywnie na wizerunek pracodawcy. Co więcej udowadnia to, że pracodawcy zależy na tym, aby jego pracownicy czuli się bezpieczni i objęci opieką.